Kontaktinformation

kempa-sports.com

uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3,
72336 Balingen,
Tyskland

Telefon: +49 (0) 7433 268-0
Fax: +49 (0) 7433 268-194
E-mail: info@kempa-sports.com 

Ledning

Dominik Solleder, Melanie Steinhilber
Handelsregistret i tingsrätten i Stuttgart HRB 410 196
Momsnummer: DE144 851 459

Agentur

Steidle New Media GmbH, Balingen
http://www.steidle.net/

 

Webbplatsens innehåll

Företaget uhlsport GmbH tar inte något ansvar för aktualitet, riktighet eller fullständighet hos den information som finns på den här webbplatsen, såvida inte felen uppkom på ett uppsåtligt eller oaktsamt sätt. Detta gäller möjliga materiella och icke materiella skador på tredje part som kan ha orsakats av användning av den här webbplatsen. Alla erbjudanden är icke bindande och utan förpliktelser. Företaget uhlsport GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera eller helt ta bort det publicerade innehållet tillfälligt eller permanent.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Det är uhlsport GmbHs uttryckliga policy att följa de immateriella rättigheterna för all grafik, alla ljudfiler, videosekvenser och texter som används på webbplatsen. För alla varumärken som visas på webbplatsen så gäller de relevanta varumärkesrättigheterna och de tillhör sina respektive registrerade ägare. Upphovsrätten till objekt publicerade och skapade av uhlsport GmbH stannar hos författarna av sidorna i fråga. Replikering eller användning av de grafiker, ljudfiler, videosekvenser eller texter i publikationer av alla typer är inte tillåtet utan tillåtelse från den som innehar rättigheterna.

Externa referenser och länkar

Företaget uhlsport GmbH har satt ut länkar till andra sidor på Internet. Innehållet och aktualiteten hos dessa omfattas inte av företagets kontroll. För de här länkarna så gäller följande: "Företaget uhlsport GmbH har ingen kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part. Företaget tar därför avstånd från allt innehåll från tredje part, även om en länk till de här sidorna finns på uhlsport GmbHs webbplats." Den här deklarationen gäller alla länkar som visas på webbplatsen och allt innehåll på sidorna länkade via banners eller via länkar registrerade här. Särskilda dataskyddsriktlinjer kan gälla för de här länkarna och de kan behöva verifieras. Företaget uhlsport GmbH är därför inte ansvarigt för innehållet på de länkade sidorna. uhlsport GmbH arbetar för att säkerställa långsiktig integritet på sin webbplats. Vi är därför tacksamma för feedback rörande länkade webbplatser.

Dataskydd

I den mån det är möjligt att ange personlig information (e-mailadress, namn, postadress) på den här webbplatsen så är det alltid frivilligt. Företaget uhlsport GmbH försäkrar uttryckligen att den här informationen inte kommer att lämnas vidare till tredje part.

Matomo (Piwik)

Den här webbplatsen använder Matomo, en open source-programvara för webbanalys. Piwik använder "cookies", som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress anonymiserad före lagringen) sparas på servern från tjänsteleverantören i Tyskland. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kan du inte använda den fullständiga funktionaliteten på denna webbplats.

Rättsverkan

Den här ansvarsfriskrivningen är en del av företaget uhlsport GmbHs webbplats. Om vissa fraser eller delar av den här texten bedöms verkningslösa eller delvis effektiva av den nuvarande rättsliga situationen så ska de återstående delarna av den här friskrivningen ändå förbli intakta."

Tillstånd